For første gang vil Dansk Filosofisk Selskab (DFS) på årsmødet 2018 på Roskilde Universitet kåre årets bedste paper i dansk filosofi.

 

Vinderen kåres til årsmødets middag fredag den 2. marts 2018, og det kårede paper vil efterfølgende blive sendt i review mhp. på at blive trykt i Danish Yearbook of Philosophy (DYP). Se her.

 

Alle kan deltage, alle filosofisk emner, genrer og skoler er velkomne. Bedømmelseskomiteen tæller filosoffer fra alle danske universiteter, nemlig de universitetsudpegede medlemmer i DFS bestyrelse, der også udgør DYPs redaktionspanel. Se her.

 

For at kunne deltage skal et paper opfylde kravene til en artikel i DYP, dvs. at det skal være på engelsk, tysk eller fransk, ikke indsendt andre steder og max. 25 sider af 300 ord. Se videre vejledning til forfattere på DYPs hjemmeside hos forlaget Brill

 

Vinder-paper’et vil – med accept fra review’er og efter evt. revision – blive trykt i DYP med angivelsen: ”Paper of the Year in Danish Philosophy 2018.” og tilsvarende på tysk og fransk.

 

Det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen, at paper'et uploades via DYPs Editorial Manager senest den 1. december 2017, og at man har tilmeldt sig DFS’ årsmøde senest samme dag med et abstract af det pågældende paper. Se årsmødets hjemmeside.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Asger Sørensen, aso@edu.au.dk

 

Mere info:

http://filosofiskselskab.dk/cms/index.php?page=paper-konkurrence

 

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46743828
Persondatapolitik