RESEARCH SEMINAR: THE CONTESTED CONCEPT OF PSYCHOSIS

 

Seminar: Torsdag d. 15. december 2016 kl. 9.00-16.00 på IMT, Roskilde Universitet

 

Arrangør: Forskernetværket Samfund og Psykosociale Problemer

 

Ordet psykose bruges i psykiatrien til at beskrive en tilstand med en ændret eller forvrænget virkelighedsopfattelse. En person, der har en psykose, kan f.eks. høre stemmer, som andre mennesker ikke hører; kan føle sig forfulgt eller kan opleve at være en anden person end den, omgivelserne mener, man er. Nogle mennesker oplever tilstanden som lidelsesfuld, og hvor der er et stort behov for hjælp og behandling.

Psykose har gennem hele psykiatriens historie været et omstridt fænomen og begreb, som har involveret mange forskellige forståelser. I den freudianske psykoanalyse blev psykosen set som regression forårsaget af psyko-seksuelle traumer, i den anti-psykiatriske bevægelse blev psykosen bl.a. set som kommunikation – som et naturligt svar på et dysfunktionelt samfund og en problematisk familiestruktur. I den nyere biologisk orienterede psykiatri kobles psykosen til fejl i hjernens signalstoffer og senest til forskellige gener. Hos bl.a. brugerbevægelser ses psykosen som indholdsmæssigt betydningsfuld og som noget, der siger noget vigtigt om personens liv og udfordringer. 

Synet på psykose har konsekvenser – for patienten og for hvordan han eller hun bliver mødt. Seminarets program byder på præsentationer og paneldialoger, som inviterer til kritiske diskussioner af forskellige psykoseforståelser.

Formiddagen vil foregå på engelsk og eftermiddagen på dansk. 

 

In english:

 

The disputed concept of psychosis

The word ”psychosis” is used in psychiatry to describe a state with an altered or distorted sense of reality. The experience of psychosis, for example, might involve hearing voices which others do not hear. It might also involve feelings of persecution, or the experience of being quite other than the person that one’s surroundings believe one to be. Some people experience this state as painful, and it is seen to incur a great need for help and treatment.

Psychosis has been a disputed phenomenon throughout the history of psychiatry, and a concept that has borne many different understandings. Freudian psychoanalysis regarded psychosis as a regression brought about by psycho-sexual trauma. In the anti- psychiatric movement psychosis was seen, among other things, as communication – as a natural response to a dysfunctional society and a problematic family structure. A more recent biologically oriented psychiatry posits a link between psychosis and defects in the brain’s system of neurotransmitters, and most recently a link to various genes.

Psychosis is seen by user movements and others as meaningful in itself, saying something important about the life and challenges of the person involved. These views of psychosis have consequences – for the patient and for the ways in which he or she is met. The program of this seminar offers presentations and panel dialogues which invite critical discussion of different understandings of psychosis.

The program will be in English before lunch and in Danish in the afternoon.