Informationsmøde på Diplomuddannelsen til turistfører - 23. maj 2019 - kl. 15.00 -17.00



På informationsmødet fortæller studieledelsen og nuværende studerende om diplomuddannelsen. Vi kommer omkring fagligt indhold, studiemiljø, undervisningsformer og studieorganisering, når en uddannelse skal passes ind i arbejds- og familieliv.

Du får indblik i hvordan arbejdsmarkedet for de professionelle guider udvikler sig og guidernes fremadrettede kompetenceprofil.

Du kan desuden få svar på spørgsmål om optagelse, adgangskrav, uddannelsesstruktur og hvad du ellers måtte have af spørgsmål.


Vi byder på en lille forfriskning.

 

Informationsmødet afholdes i Bygning 02, lokale 02.1-031 Geofagsal

 

Ankomst til RUC, se her

 

Tilmelding
Da vi rigtig gerne vil vide, hvor mange der kommer, bedes du tilmelde dig via boksen, Tilmelding

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46743828