Pædagogisk faglighed i vuggestuen

 

Center for Daginstitutionsforskning inviterer i samarbejde med forlagene Frydenlund og Samfundslitteratur til en faglig eftermiddag om pædagogisk faglighed i vuggestuen.

 

TORSDAG D. 11. APRIL KL. 15-17.30 - ROSKILDE UNIVERSITET, 
i bygning 04/06-014 -
Klik her for at finde vej til lokalet.

 

Du kan opleve tre bogaktuelle forskere, der har undersøgt dagligdagen med de helt små og det pædagogiske arbejde med omsorg, relationer, hensyntagen til den enkelte og fællesskabet og inklusion i børnefællesskabet.

 

 

Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor ved SDU, Maja Røn Larsen, lektor ved RUC, og Solmai Mikladal, ektern lektor på KU har skrevet bogen ”Små børns  hverdagsliv – situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje” (Frydenlund), som bygger på to længere forskningsprojekter om demokrati, medindflydelse og forældresamarbejde i vuggestuen.

Thomas Gitz-Johansen, lektor ved RUC, har skrevet bogen ”Vuggestueliv – omsorg, følelser og relationer” (Samfundslitteratur), som bygger på et års feltarbejde i en vuggestue. Bogen præsenterer centrale begreber for omsorgsarbejdet med de mindste.

 


 

 

Deltagere kan på dagen købe bøgerne til særpris.

 

Tilmelding:

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Klik her.

 

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46742808 - imt-master@ruc.dk