Fremtidens vidensarbejde er værdidrevet

 

Konference på Christiansborg

 

28. februar 2020

kl. 9:30 - 15:00

 

 

Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) stiller skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, der er under hastig forandring.

 

De samfundsmæssige og teknologiske rammer for vidensarbejde ændrer sig i disse år: Der stilles nye krav til produktivitet og innovationskapacitet; der opstår nye ansættelsesformer og nye former for fleksibilitet; og der vokser nye organisationsformer frem.

 

Samtidig forholder vidensarbejderne sig aktivt til disse forandringer: De opfinder agile løsninger på et øget produktionspres; de organiserer sig i flade og demokratiske organisationer; og de skaber ’less-work-bevægelsen’ som et modsvar til arbejdsintensivering og udflydende grænser mellem arbejde og privatliv.

 

Kort sagt: Fremtidens vidensarbejdere er i stigende grad drevet af værdier.

 

På konferencen inviterer vi til drøftelse af, hvordan virksomheder, organisationer og enkeltindivider kan forholde sig aktivt til udviklingen, og til udvikling af policy-anbefalinger for, hvordan man fra politisk hold kan påvirke udviklingen, så potentialer høstes og faldgruber undgås.

 

Blandt de udviklingstendenser, der tages op på konferencen, er:

  • Agil organisering af arbejdet
  • Flade og demokratiske organisationsformer
  • Digitale arbejdsplatforme
  • Nye ansættelsesformer
  • ’Less-work-bevægelsen’
  • Nye faglige organiseringsformer

 

Tilmelding:

 

Deltagelse er gratis og inkl. forplejning, men tilmelding til konferencen er påkrævet. Tilmelding skal ske senest mandag den 24. februar (efter først-til-mølle-princippet). Der er et begrænset antal pladser, og såfremt du er forhindret, bedes du således melde afbud.

 

Arrangementet er fuldt booket lige nu. Du er velkommen til at skrive dig på en venteliste, så kontakter vi dig, hvis der bliver ledige pladser.

 

Du kan se programmet for konferencen og praktisk information her.

 

Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Actee, Kooperationen, PROSA, Reload og Teknologisk Institut. Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46742670 - ran@ruc.dk