Samarbejde og konflikter i og om hverdagens skoleliv - 25. april 2018 kl. 9.30-16.30 Roskilde Universitet

 

 

Konferencen ’Samarbejde og konflikter i og om hverdagens skoleliv’ markerer afslutningen på et 4-årigt forskningsprojekt med afsæt i hverdagslivet i folkeskolen. I forskningsprojektet har 8 forskere på tværs af forskningsinstitutioner og fagområder samarbejdet med hinanden og med børn, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere og psykologer om at blive klogere på, hvordan samarbejde, konflikter og faglige arbejdsbetingelser har betydning for børns læring og trivsel i folkeskolen.

 

På konferencen præsenterer de involverede forskere resultaterne af deres praksisrettede forskningsarbejde gennem oplæg med eksempler fra skolelivet. Derudover faciliterer forskerne workshops, hvor deltagerne på konferencen har mulighed for at dele erfaringer og indgå i diskussioner om konferencens faglige indhold.

 

Konferencen henvender sig til forskere, professionelle, og studerende på universiteter og professionshøjskoler med interesse for:

 

  • hvordan inklusionsmuligheder knytter sig til børn og voksnes konflikter i hverdagen, 
  • hvordan politiske konflikter om folkeskolen har betydning for, hvordan børn og voksne kan samarbejde og håndtere konflikter , 
  • hvordan indsigter i hverdagens skoleliv inviterer til nye måder at tænke om faglighed, samarbejde og ledelse. 

 

Se programmet for konferencen her

 

Oplægsholdere.

Charlotte Højholt, professor, Maja Røn Larsen, lektor, Peter Busch-Jensen, lektor, Pernille Juhl, adjunkt (RUC), Tilde Mardahl-Hansen, ph.d.studerende (RUC/UCL); Dorte Kousholt, lektor (AU), Lærke Testmann, ph.d.studerende (AU), Ida Schwartz, lektor (UCL).

 

 

Charlotte Højholt
Professor
Maja Røn Larsen Lektor Peter Busch-Jensen
Lektor
Pernille Juhl
Adjunkt
Tilde Mardahl-Hansen, Ph.d.studerende Dorte Kousholt Lektor Lærke Testmann
Ph.d.studerende
Ida Schwartz
Lektor

 

Deltagergebyr:
350 kr

150 kr. (studerende )
I prisen er inkluderet forplejning i løbet af dagen samt frokostbuffet.

 

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46742670