Videnskabsteorikursus

Skal du starte på en masteruddannelse til efteråret, og er videnskabsteori fremmed eller glemt?  - Bare rolig – vi har løsningen til dig 

 

Er det en del år siden, at du sidst stiftede bekendtskab med videnskabelige teorier og metoder, eller er det nyt for dig? Så vil vi anbefale dig at tilmelde dig vores sommerkursus i Videnskabsteori for masterstuderende.

 

På kurset vil vi introducere dig til lde grundlæggende videnskabsteoretiske forståelser, som ligger bag de teorier og metoder, du vil stifte bekendtskab med på din masteruddannelse. Desuden vil du få redskaber og kompetencer til at navigere i videnskabsteorien, når du skriver dine opgaver. Vores tilgang er tværvidenskabelig. Dvs. at vi trækker på både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskabsteorier.

 

Kurset er for alle kommende masterstuderende, og du vil derfor møde spændende personer fra andre masteruddannelser. Personer som ligesom dig selv skal i gang med en masteruddannelse.

 

Kurset forløber over en lørdag (den 8. august 2020) og en efterfølgende seminarweekend (den 15. og 16. august 2020), med hjemmearbejde ind imellem. Der er ingen eksamen, men det forventes, at du producerer korte skriftlige og mundtlige oplæg undervejs.

 

Kurset er frivilligt, og det er ikke et krav, at du har taget kurset for at kunne starte på en masteruddannelse. Men er videnskabsteori nyt, eller er det lang tid siden, du har berørt det, så anbefaler vi dig at tage kurset. Det er første gang, at kurset afvikles, men 59% af vores nuværende masterstuderende svarer i en undersøgelse, at de ville have taget et videnskabsteorikursus, hvis de havde haft mulighed for det, mens 27% kraftigt ville overveje det.

 

Underviserne på kurset har udover deres solide faglige viden erfaring med at undervise masterstuderende. Kurset vil derfor være praksisnært og forbinde relevante teorier med den virkelighed, du er en del af.

 

Det får du:  

 

  • På kurset får du etableret et forståelsesgrundlag og udviklet en arbejdsmetode, der klæder dig på til at gennemføre masteruddannelsen og tilegne dig de videnskabelige metodekompetencer den kræver.
  • På kurset får du kompetencer til at producere videnskabelig viden og styrket din evne til kritisk at kunne vurdere, hvornår noget udmærker sig som videnskab og ikke alt muligt andet.
  • På kurset får du reflekteret over, hvad det er for forståelser af verden, samfundet og individet, der danner grundlag for dit valg og ønske om at dygtiggøre dig lige netop inden for det udvalgte fagområde.

Du kan godt tilmelde dig kurset, selvom du ikke ved, om du bliver optaget på den masteruddannelse, som du har søgt om optagelse på. Bliver du ikke optaget på din masteruddannelse, vil du få hele kursusbeløbet refunderet.

 

 

Dato: 8., 15. og 16. august 2020
Pris (excl. moms): Kr. 8.500,00
Målgruppe: Kommende eller nuværende masterstuderende

 

Forplejning:

Der vil under kurset blive sørget for forplejning herunder frokost.

 

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig kurset ved at klikke her.

 

Materiale:

Materialeoversigt til kurset forventes at være klar primo juli, men følgende bog skal anskaffes inden kursusstart.

”Anvendt videnskabsteori - reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver” af Vanessa Ragans (2. udgave, forlaget Samfundslitteratur, 2019) https://samfundslitteratur.dk/bog/anvendt-videnskabsteori

 

Parkering:

På Roskilde Universitet kræves der flere steder en synlig parkeringstilladelse i forruden. Denne kan downloades her.

 

Kontakt:

Skulle du have nogle spørgsmål omkring kurset, klik her.

 

Ser frem til at modtage din tilmelding.

 

Efter- og videreuddannelsessekretariatet på Institut for Mennesker og Teknologi

 

 

 

 

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46743030 - imt-master@ruc.dk