Afslutningskonference om Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme (INUT)

 

Torsdag den 28. november 2019

Kl. 9:30 - 17:00

 

KU - Festauditoriet

Bülowsvej 17

Frederiksberg 

 

 

Vores projekt om bæredygtig(e) og innovativ(e) narrativer og infrastruktur, oplevelser og ture samt udviklingsmodeller for bynær naturturisme med en særlig fokus på Naturpark Amager og Nationalpark Skjoldungernes Land er ved at være afsluttet. Det vil vi gerne fejre sammen med jer den 28.11.19 i festauditoriet på Københavns Universitet.

 

Programmet leder os kort forbi resultaterne, som bliver levende på en projektmarkedsplads, hvor både projektpartnerne, men også enkelte virksomheder præsenterer, hvad de hver især har arbejdet med. Vi har også inviteret spændende oplægsholdere til at give deres bud på bæredygtig bynær naturturisme fra forskellige vinkler. Selv om det er november, lokker vi folk udenfor på såkaldte ”tankegange”, og vi runder af med en perspektivering og bobler.

 

 

Tilmeldingsfrist: 18. november 2019

 

Arrangementet er gratis, dog opkræves et no show gebyr på kr. 300,- incl. moms ved udeblivelse uden afbud - afbud senest 25. november 2019 

 

 

 

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46742670 - ran@ruc.dk