PREKARISERING – HVAD HANDLER DET OM, HVAD KAN DER GØRES?

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCE PÅ ARBEJDERMUSEET I KØBENHAVN

 

MANDAG 5. NOVEMBER 2018 kl. 9.00 – 16.00

 

Sted: Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K

 

 

 

 

 

Prekarisering er rykket op på dagsordenen i den videnskabelige, politiske og bredere offentlige diskussion herhjemme. Enkelt sagt handler det om usikre, kortvarige eller permanent midlertidige ansættelses- eller beskæftigelsesformer med svækkelse af rettigheder, sikkerhed og arbejdsforhold til følge. Prekarisering ser ud til at have bidt sig fast og at brede sig – ikke bare i ’randområder’, men ind i samfundets midte. Arbejdsmarkedet forandres grundlæggende.

 

Konferencen belyser spørgsmålene:

 

  • Hvorfor og hvordan opstår prekarisering?
  • Hvad kendetegner prekarisering på det danske arbejdsmarked – nu også blandt akademikere?
  • Hvordan leves et liv med prekarisering?
  • Er der alternativer til prekariseringen - og hvem kan tage teten i et forandringsperspektiv?

 

Dagens forløb:     

 

Konferencen skydes i gang med scener fra Rejsescenens teaterstykke ”En løn til at leve af”, der bringer os ind under huden på et prekariseret arbejdsliv, som det opleves af ufaglærte såvel som højtuddannede. Herefter præsenteres ny forskning i problematikken. Der tages udgangspunkt i den nyudgivne bog Prekarisering – og akademisk arbejde, ved RUC forskerne Janne Gleerup, Birger Steen Nielsen, Peter Olsén og Niels Warring. Resultater fremlægges og stilles til diskussion. Der fokuseres på dynamikkerne bag prekariseringen og konsekvenser for dem, der direkte bliver ramt – og dem, der potentielt kan blive det.

 

Om eftermiddagen drejer det sig om alternativer til prekarisering: Hvilke samfundsmæssige ændringer skal der til, hvis prekariseringen skal stoppes, hvor kan man begynde? Hvem kan tage del i udviklingen af alternative veje? Fagforeningsfolk og græsrodsaktivister præsenterer igangværende initiativer og ideer, der lægges op til livlige diskussioner i mindre fora forud for en fælles opsamling og paneldiskussion om mulige handleperspektiver. Programmet blander således forskning og bredere drøftelse af de nye spørgsmål, prekariseringen kræver svar på.

 

 

Konferencen arrangeres af forfatterne Janne Gleerup, Birger Steen Nielsen, Peter Olsén og Niels Warring, RUC, og er støttet af Dansk Magisterforening som også har bidraget til finansiering af forskningsprojektet bag den nye bog Prekarisering – og akademisk arbejde (Frydenlund 2018).

 

Pris: kr. 700,- inkl. bog, (kr. 500,- uden bog). Der er reserveret et begrænset antal pladser til nedsat pris til personer med begrænset økonomisk råderum: kr. 400,- inkl. bog (kr. 200,- uden bog). Alle priser er inkl. moms.

  

Tilmelding nødvendig og senest den 30. oktober kl. 23:59

 

 

Roskilde Universitet - Universitetsvej 1 - 4000 - Roskilde - 46742000 - imt-master@ruc.dk